Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Începand de miercuri, 13 octombrie, se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale, energie electrică, enegerie termică, combustibili solizi sau petrolieri.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

 

Acte necesare:

-carte de identitate

-factura de furnizare

-acte de proprietate

-documente care atesta veniturile realizate (fluturas sau adeverinta de salariu, cupon de pensie, etc.)

 

Nu se iau in considerare urmatoarele venituri:

-alocatie de sustinere a familiei

-alocatie de stat pentru copii

-burse scolare

-stimulent educational

-sprijin financiar acordat elevilor

-venituri obtinute de zilieri

 

Nu pot beneficia de ajutorul de încalzire persoanela care au:

-peste 0,20 ha teren intravilan

-autoturism cu o vechime mai mica de 10 ani

-doua sau mai multe autoturisme

-utilaje agricole

-utilaje de prelucrare agricola

-utilaje de prelucrare a lemnului

-venituri obţinute din străinătate

-depozite bancare (peste 3000 de lei)

 

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. a)în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. b)în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. c)în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. d)în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. e)în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. f)în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. g)în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. h)în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. i)în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. j)în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. k)în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.