Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială JIDVEI din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 38, 51, 53, 54, 55, 61, 68, localitatea JIDVEI începând cu data de 30.06.2021, pe o perioadă de 60 zile, la sediul PRIMĂRIEI JIDVEI, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificăriile și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.