Cereri de plata APIA-sectorul apicol

Până pe data de 4 august 2023 se pot depune la APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2023 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din #FEGA şi de la bugetul de stat.
💶 Valoarea sprijinului alocat pentru 2023 este de 12.163.260 euro.
🐝 Intervențiile în sectorul apicol pentru care se pot depune cereri de plată sunt următoarele:
A. Intervenții apicole pentru formele asociative
1. Intervenţia IS-A-01 – servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori, compusă din:
– Intervenția IS A-01-01 „consultanță în apicultură”;
– Intervenția IS A-01-02 „organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură”.
2. Intervenţia IS-A-02 – promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole;
3. Intervenţia IS-A-03 – achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii, compusă din:
– Intervenția IS A-03-01 „Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali”;
– Intervenția IS A-03-02 „Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii”.
B. Intervenții apicole pentru apicultori
1. Intervenția IS-A-04 – combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, din care achiziţie de medicamente – intervenţia IS-A 04-01;
2. Intervenția IS-A-05 – raţionalizarea transhumanţei compusă din:
– Intervenția IS A-05-01 „achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral”,
– Intervenția IS A-05-02 „achiziţionarea de accesorii apicole”,
– Intervenția IS A-05-03 „achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie”,
– Intervenția IS A-05-04 „achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
3. Intervenţia IS-A-06 – repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, compusă din:
– Intervenția IS A-06-01 „achiziţionarea mătci și/sau familii de albine”;
– Intervenția IS A-06-02 „achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”.
4. Intervenţia IS-A-07 – acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine – intervenţia IS A-07-01.
Pentru informații detaliate privind Programul Naţional Apicol pentru anul 2023, accesați 👉 http://www.apia.org.ro/…/directia…/apicultura/anul-2023