Comunica de presă proiect: Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României
Pilonul VI. Politici pentru noua generație
Componenta C15 – Educație
Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare
în sistemul de învățământ preuniversitar
Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
Apelul de proiecte Microbuze electrice pentru elevi

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Titlu proiect: MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL ALBA
Cod proiect: 15
Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Obiectivul proiectului constă în dotarea cu microbuze electrice a unităților de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal din 26 localități din județul Alba, urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor din zonele defavorizate/ marginalizate din județ astfel încât să se asigure accesul acestora la educație și protecția mediului în același timp.

Prin proiect vor fi achiziționate 26 microbuze electrice pentru elevi din mediul rural şi urban defavorizat al judeţului Alba. Investiția constituie un real beneficiu în sprijinul elevilor, părinţilor și cadrelor didactice, fiind necesară pentru a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul şi asigură acces la educaţie pentru toţi elevii, în special pentru cei aflaţi în zone defavorizate.

Achiziția microbuzelor electrice va genera un impact minim asupra mediului înconjurător prin diminuarea atât a emisiilor poluante, cât și a gradului de poluare fonică. De asemenea, microbuzele vor fi dotate cu facilități pentru accesul elevilor cu mobilitate redusă (rampă și/sau alte dotări specifice).

Perioada de implementare: 20 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA aferentă de 5.732.786,40 lei se asigură din bugetul de stat.

UAT Judeţul Alba – Consiliul Judeţean Alba
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Judeţul Alba, RO-510118
Tel.: 0040-258-813380, Fax: 0040-258-813325, Email: cjalba@cjalba.ro, Web: www.judetul-alba.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/