Comunicat de presă- Fundația Romtens

Comunicat de presa cu privire la organizarea unor Caravane de Informare și Conștientizare destinate formării profesionale a angajaților, acțiune desfășurată în cadrul proiectului AUTOCER ” Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Centru prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”

Fundația Romtens, în calitate de beneficiar, împreună cu Terra Nova Group SRL, în calitate de partener, anunță organizarea unor Caravane de Informare și Conștientizare destinate recrutării angajaților în vederea formării profesionale, parte a trei sectoare economice, și anume, ”Industrii creative”, „Industria auto si componente”, si „Procesarea alimentelor si băuturilor”, din Regiunea Centru, în cadrul proiectului AUTOCER ” Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Centru prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, Cod 136058, proiect desfășurat prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru angajații din Regiunea Centru, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare si pe persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. De aceea prin intermediul Caravanelor de Informare și Conștientizare se urmărește recrutarea unui grup țintă, format din angajați atât din mediul urban, cât și din cel rural, care au domiciliul într-unul din cele 6 județe al Regiunii Centru și care urmăresc îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe de formare profesională continuă, cu scopul de a obține calificare recunoscută la nivel național (Calificare ANC).

Caravanele de Informare și Conștientizare se va desfășura la data de 06.03.2023, în cadrul Caminului Cultural al Comunei Jidvei, în vederea înscrierii la cursuri de formare profesională, persoanele interesate vor beneficia de activități de consiliere profesională și tutorat, destinate încurajării acestora la participarea la programele de formare profesională continuă, benefice pentru dezvoltarea lor profesională. Activitățile de formare profesionala, vor duce in mod direct si nemijlocit la îmbunătățirea abilitaților de baza și transversale, atât profesionale, cat și non-profesionale, precum si a competentelor individuale (inclusiv antreprenoriale) pentru participanți.