Comunicat de presă proiect dotare Liceu Tehnologic

Comuna JIDVEI anunță începerea proiectului cu titlul Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale  a Liceului Tehnologic Jidvei cod F-PNRR-Dotari-2023-6891, Investiția parte din PNRR Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

Implementat de Comuna JIDVEI, judetul ALBA, conform contractului de finanțare nr. 1259DOT/10.08.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei  15 – Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 17.08.2023 si 31.10.2024

Obiectivul proiectului îl reprezintă: Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale  a Liceului Tehnologic Jidvei

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.160.872,77 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 410.565,83 lei.

Persoană de contact: Primar – TRIF ALIN
0258 881 270

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educaţiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finantat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”