Primăria Comunei Jidvei

com. Jidvei, sat Jidvei, str. Perilor, nr. 15, județul Alba

Tel. 0258 881 270 / Fax 0258 881 317

SPCLEP/Starea Civila: 0258 881 104

adresă pagină de internet  www.primariajidvei.ro

e-mail: contact@primariajidvei.ro