Fondurile Regio vor asigura modernizarea Liceului Tehnologic Jidvei

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a anunțat depunerea cererii de finanțare aferentă proiectului „Reabilitare Liceu Tehnologic Jidvei”, pentru realizarea unei investiții în educație care să asigure dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceului Tehnologic.

Cererea de finanțare urmărește îmbunătățirea accesibilității copiilor și tinerilor la procesul educațional, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii corespunzător nevoilor acestora.

Prin proiect se propune reabilitarea și extinderea Liceului Tehnologic, respectiv a celor două corpuri de clădire de clădire pe o suprafață de teren de aproape 3000 mp. Liceul funcționează în clădirea principală, a cărei suprafață utilă va crește cu 13%, până la aproape 710 mp.

Lucrările de reabilitare, modernizare și de ridicare a performanțelor funcționale ale clădirii Liceului Tehnologic Jidvei, vor contribui la creșterea utilizării infrastructurii educaționale în mod egal de către toți copiii, inclusiv de persoane cu nevoi speciale, provenind din toate categoriile sociale.

Unitatea școlară va avea spații sanitare reînnoite, igienizate, sisteme noi de iluminat, de încălzire și de alimentare cu apă, precum și o izolație termică modernă, dar și sisteme de protecție la incendiu.

Bugetul întregului proiect este de 3.674.365,62 lei, din care aproape 3 milioane lei (circa 640.000 euro) sunt fonduri nerambursabile, diferența provenind din contribuția beneficiarului.