Începere implementare proiect „REABILITARE LICEU TEHNOLOGIC JIDVEI”

COMUNA JIDVEI, cu sediul in Jidvei, Str. Perilor, nr.15, judetul Alba, cod postal 517385, România, cod fiscal 4934610, anunță începerea implementării proiectului cu titlul: ”REABILITARE LICEU TEHNOLOGIC JIDVEI”, Cod SMIS proiect: 124753, finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE, OBIECTIV SPECIFIC 10.2 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII, APEL DEDICAT ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC ŞI ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 și Organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională  Centru

Obiectivele proiectului:

  • Reabilitarea Liceului Tehnologic, prin lucrari de reabilitare si dotare, in termen de maxim 22 de luni de la semnarea contractului de finantare.
  • Asigurarea accesibilitatii la procesul educational – Liceul Tehnologic din localitatea Jidvei, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii si dotarea acesteia corespunzator nevoilor acestora, in termen de maxim 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.
  • Sporirea gradului de confort pentru participantii la invatamantul tehnologic – Liceul Tehnologic din localitatea Jidvei, in conditii prietenoase fata de mediu, prin dotari moderne, posibilitatea reciclarii deseurilor, performanta energetica superioara a cladirii gradinitei, in termen de maxim 22 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Perioada de implementare a Proiectului este de: 23.12.2020-31.10.2022.

Valoarea totală contractată a proiectului este de 3.674.365,62 lei din care Asistență financiară nerambursabilă contractată este de 3.073.196,47 lei.