Proces verbal de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă- etapa 2