Proces verbal de constatare a îndeplinirii calității de participant la atribuirea directă

Urmare a analizării cererilor depuse de fermierii din Comuna Jidvei pentru închirierea unei suprafețe de pasune din Domeniul Privat al Comunei Jidvei, luni, 24.04.2023 comisia desemnată pentru evaluarea cererilor s-a întrunit în vederea stabilirii persoanele care vor primi pășune urmare a procedurilor stabilite în data de 12.04.2023

Anunturi generale de interes public