Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei

Reabilitarea Liceului Tehnologic din comuna Jidvei: Licitația de aproape 6 MILIOANE de lei, lansată în SEAP
Primăria comuna Jidvei a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări și executare, în cadrul proiectului „Reabilitare Liceu Tehnologic Jidvei”. Valoarea totală a investiției este de 5.895.192,54 de lei, fără TVA.Prin proiect se propune lucrări dc reabilitare a Liceului Tehnologic Jidvei, situate în intravilanul satului Jidvei, din com. Jidvei, jud. Alba.

Lucrările de intervenţie au ca scop creşterea eficenţei energetice prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, a sistemului de încălzire.
Proiectul s-a realizat conform proiectului D.A.L.I., a recomandărilor venito de la ADR-CENTRU şi a actelor doveditoare asupra proprietăţii terenului.Parcela este situată în intravilanul satului Jidvei, com.Jidvei şi are o formă neregulată. Accesul pe proprietate se face din strada Perilor.Pentru reabilitarea Liceului tehnologic Jidvei, sunt necesare lucrări de construcţii şi instalaţii, precum şi de sistematizare a terenului.
Clădirile existente prezintă o serie de deficienţe şi disfuncţii, datorită intemperiilor naturale. S-a încercat remedierea problemelor apărute prin intervenţii locale, dar acestea nu sunt suficiente.Situaţia propusă-intervenţii

Măsuri de intervenţie propuse

Corp C1 Subsol

Conformare funcţională

După executarea lucrărilor de reabilitare acestea va funcţiunea de spaţiu neutilizat şi se va realiza o camera tehnică pentru micro centralele cu combustibil de gaz natural;Lucrări de intervenţie:

– Refacere trotuar de gardă existent cu dale de piatră cu pantă corespunzătoare;
– Realizarea unei curţi de lumina în vederea realizării suprafaţei slăbite la explozie pentru cele două centrale termice cu combustibil pe gaz natural, care sunt amplasate în camera tehnică.
– Realizarea unor canale de aerisire la ferestrele din axul A, deoarece nu se doreşte astuparea ferestrelor odată cu realizarea extinderii;
– Înlocuire tâmplărie existente;
– Se propune realizarea pardoseli din ciment sclivisti pe un strat suport de rupere a capilarităţii de 20cm, polistiren extrudat 10cm, folie, placă de beton armat, şapă slab armată 5 cm.
– Reabilitarea pereţiilor, planşeelor şi bolţiilor din cărămidă prin înlocuirea cărămizilor degradate şi refacerea rosturilor dintre acestea.
– Se prevede usă EI 60’C la subsol;Parter

Conformare funcţională

– Realizarea în imobil la parter a unui grup sanitar pentru elevi (băieţi şi fete), a unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi, grup sanitar pentru profesori, oficiu şi depozit pentru personalul didactic şi realizarea unei exinderi ce va fii un hol de legătură între încăperi.
– Întrucât accesele în imobil de la faţada principală (în axul A) nu sunt conforme se propune mărirea podestului şi realizarea a noi scări de acces şi a rampelor pentru persoane cu dizabilităţi;
– Reabilitarea tronsoanelor de coşuri de fum aflate peste acoperiş(coşurile de fum care nu mai sunt funcţionale);
– Refacerea parţială a finisajelor interioare;
– Refacerea parţială a pardoselilor;
– Reabilitarea parţială a tencuielilor interioare/exterioare;
– Zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare;
– Compartimentarea grupurilor sanitare noi cu panouri despărţitoare din HPL;
– Înlocuire glafuri exterioare cu glafuri din tablă de aluminiu vopsit în camp electrostatic, -înlocuire glafuri interioare, cu glafuri noi din PVC;
– Înlocuirea tâmplăriei existente;
– Anveloparea clădirii se va face la interior cu vată bazaltică de 15cm care se va placa cu gips-carton A2SRDO/CO-1.25cm;
– Se vor reabilita planşeele din lemn şi se vor izola cu vată mineral cu folie de aluminiu; -Se va demola scara din lemn existentă în corpul vechi deoarece aceasta nu mai corespunde la cerinţele de Securitate la incendiu şi se va realiza o nouă scară din beton armat;
– Corpul de clădire CI a suferit şi modificări şi pentru conformare la cerinţa de Securitate la incendiu;
– Extinderea se va efectua doar la nivelul parterului şi aceasta se va anvelopa pe exterior cu polistiren de 15 cm.Etaj

Conformare funcţională

– Realizarea în imobil a unui grup sanitar pentru elevi(băieţi şi fete).
– Refacerea parţială a finisajelor interioare;
– Refacerea parţială a pardoselilor;
– Reabilitarea parţială a tencuielilor interioare/exterioare;
– Zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare;
– Compartimentarea grupurilor sanitare noi cu panouri despărţitoare din HPL;
– Înlocuire glafuri exterioare cu glafuri din tablă de aluminiu vopsit în camp electrostatic, -înlocuire glafuri interioare, cu glafuri noi din PVC;
– Înlocuirea tâmplăriei existente. La faţada principală se vor monta ferestre cu geam termopan din tâmplărie din lemn;
– Anveloparea clădirii se va face la interior cu vată bazaltică de 15cm care se va placa cu gips-carton A2SRDO/CO-1.25cm;
– Se vor reabilita planşeele din lemn şi se vor izola cu vată mineral cu folie de aluminiu;
– Se va demola scara din lemn existentă în corpul vechi deoarece aceasta nu mai corespunde la cerinţele de Securitate la incendiu şi se va realiza o nouă scară din beton armat;
– Corpul de clădire CI a suferit şi modificări şi pentru conformare la cerinţa de Securitate la incendiu;

Pod neutilizat

– Reabilitarea tronsoanelor de coşuri de fum aflate peste acoperiş(coşurile de fum care nu mai sunt funcţionale);
– Reabilitarea integrală a şarpantei cu învelitoare din ţiglă cu solzi;
– Toate elementele şarpantei se vor vopsi cu substanţe ignifuge şi antiseptic-insecto-fungicide;
– Se vor reabilita planşeele din lemn şi se vor izola cu vată mineral cu folie de aluminiu; -Corpul de clădire CI a suferit şi modificări şi pentru conformare la cerinţa de Securitate la incendiu;Corp C2

– Reabilitarea şarpantei cu învelitoare din ţiglă;
– Refacarea parţială a finisajelor interioare;
– Jgheaburile şi burlanele necesită înlocuire cu altele noi;
– Toate elementele şarpantei se vor vopsi cu substanţe ignifuge şi antiseptice-fungicide; -Refacerea parţială a pardoselilor;
– Desfacerea parţială a tencuielilor interioare/exterioare;
– Refacerea parţială a tencuielilor interioare şi exterioare;
– Zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare;
– Înlocuirea tâmplăriei existente;
– Anveloparea clădirii se va face la interior cu vată bazaltică de 15cm care se va placa cu gips-carton A2SRDO/CO-1.25cm;
– Trotuarele perimetrale se vor reface în totalitate;
– Noua învelitoare va fi prevăzută cu opritori de zăpadă;
– Realizarea unei instalaţii electrice noi.Finisaje exterioare

Corp C1

– Refacere integral a tencuielii exterioare degradate, ornamentele stucate şi profilatura vor fi diferenţiate printr-o culoare deschisă;
– Reparaţii ancadramente şi profile exterioare;
– Tâmplariile exterioare existente se vor înlocui în totalitate cu tâmplarii cu rezistenţă termică, din lemn, pluricamerale, cu 3 foi de sticla tratate protejat cu gaz inert pentru obţinerea unui efect LOW-E.Corp C2

– Tefacere integral a tencuielii exterioare degradate, ornamentele stucate şi profilatura vor fi diferenţiate printr-o culoare deschisă;
– Reparaţii ancadramente şi profile exterioare;
– Tâmplariile exterioare existente se vor înlocui în totalitate cu tâmplării cu rezistenţă termică, din lemn, pluricamerale, cu 3 foi de sticla tratate protejat cu gaz inert pentru obţinerea unui efect LOW-E.