Maria JIDVEAN

Iosif SĂLCUDEAN

 

Din 2 septembrie 2013, in comuna Jidvei, in fostul sediu al Romtelecom din vecinatatea Primariei, functioneaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor care deserveste comunele Jidvei, Sona si Cetatea de Balta.
Infiintarea acestui serviciu s-a facut prin rearondarea celor trei comune de la Serviciu Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Blaj, in urma sedintei Consiliului Judetean Alba de la sfarsitul lunii iulie 2013 si ajuta aproximativ 13.000 de persoane. Astfel, locuitorii celor trei comune nu vor mai fi nevoiti sa se deplaseze pana la Blaj pentru a-si rezolva problemele legate de actele de identitate si vor beneficia de servicii mai rapide.
Prin deschiderea acestui nou serviciu, comuna Jidvei devine prima comuna din judetul Alba care infiinteaza un Serviciu Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor.

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania;
– pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia in care solicitantul a intrat in tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;
– certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
– dovada adresei de resedinta din Romania;
– doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal;
– certificatul de nastere, original si copie;
– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
– chitanta reprezentand contravaloarea taxei eliberare CI in valoare de 7 lei.

La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate de 7 lei;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIE
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original ai copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, in cazul deteriorarii;
– certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
– un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant – cu fotografie de data recenta, original si copie;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA
DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania;
– certificatul de nastere, original si copie;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
– hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
– pasaportul romanesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetatenie romana, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;
– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
– chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

Taxe buletin
Taxa standard de 7 lei
Taxa carte de identitate provizorie de 1 leu